Peterková Hlouchová, M. (2016). Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?. Archiv orientální, 84(2), 231-248. https://doi.org/10.47979/aror.j.84.2.231-248