PETERKOVÁ HLOUCHOVÁ, M. Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?. Archiv orientální, v. 84, n. 2, p. 231-248, 18 Sep. 2016.