Peterková Hlouchová, Marie. 2016. “Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?”. Archiv orientální 84 (2), 231-48. https://doi.org/10.47979/aror.j.84.2.231-248.