[1]
S. He, “Li, Yuming. Rensheng Chunian: Yiming Zhongguo Nühai de Yuyan Rizhi 人生初年:一名中国女孩的语言 日志 [Early Years of Life: A Language Acquisition Diary of A Chinese Girl]. Beijing: The Commerce Press 2019.”, ArOr, vol. 88, no. 2, pp. 299-301, Dec. 2020.