Peterková Hlouchová, M. “Wenegit, a Female Counterpart of the God Weneg?”. Archiv orientální, Vol. 84, no. 2, Sept. 2016, pp. 231-48, doi:10.47979/aror.j.84.2.231-248.